FELHÍVÁS Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

Kedves Hallgatóink!

Az Adventista Teológiai Főiskola a 2018/2019-es tanév őszi félévére Tudományos Diákköri Konferenciát hirdet (TDK).

A konferencia célja az, hogy a legkiválóbb főiskolai hallgatók tudományos eredményeinek bemutatására és értékelésére lehetőséget teremtsen, támogassa és elismerje a diákok részéről megvalósuló felsőoktatási tudományos tevékenység résztvevőit, mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat, valamint segítséget adjon a kutatómunkában való továbbhaladáshoz.

A jelentkezés feltétele:

Az intézményi konferenciára a rendezvény idején a főiskola BA képzésében résztvevő (abszolutóriumot még nem szerzett) hallgatók jelentkezhetnek.

Tartalmi követelmények:

Tudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat), amely a képzési idő alatt (az abszolutóriumot megelőzően) készült a hallgató tudományos öntevékenysége, kutatása révén. A dolgozat elkészítéséhez a hallgató előzetesen konzulens oktatók választ.

Terjedelem: 30-40 oldal (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-ös sorköz)

Jelentkezési határidő: 2018. április 30.

Leadási határidő: 2018. szeptember 30.

A legjobb pályamunkák – a nevezési feltételek teljesülése esetén – a szakmai bizottság döntése alapján nevezhetnek a  XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Fontos szempont viszont, hogy az OTDK-ra csak azon hallgatók pályamunkái nevezhetők, akik az intézményi konferencia idején még részt vettek a főiskola BA, vagy a már ősztől induló MA képzésében.

További információ és jelentkezés: 

Dr. Tonhaizer Tibor
Tel: 30/668-6333
E-mail: ttibor@adventista.hu