PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2018/2019-es tanévre

A következő tanévtől mesterképzésre (MA) is van lehetőség az ATF-en. Minden érdeklődő jelentkezését várjuk.

ATF logo

 AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

a 2018/2019-es tanévre

Teológia (BA) alapképzés

Intézményi azonosító:

FI63573

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, vagy a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni.

Az alapképzés három éves: nappali vagy levelező formában.

Nappali tagozat 

(tanítás: hétköznapokon)

Levelező tagozat 

(tanítás: vasárnap és hétfői napokon)

A záróvizsgát tett hallgatók teológus diplomát (BA) kapnak.

A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a BA diploma megszerzése után szakirányú továbbképzésben vegyenek részt az alábbi területeken: családi életre nevelés, életmód-tanácsadó, hitoktató, bibliai vezetéstudomány és bibliai gazdálkodás.

Az oklevél megszerzésének előfeltétele egy államilag elismert középfokú általános nyelvvizsga megléte.

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

 • Érettségi bizonyítvány másolata

A 2017/2018-os tanév végén érettségizők a bizonyítvány kézhezvétele után legkésőbb 2018. július 31-ig küldjék el a másolatot a Tanulmányi Hivatalnak.

Külföldön szerzett érettségi bizonyítvány esetében a hiteles magyar fordítás másolatát is kérjük.

 • Önéletrajz
 • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak)

A Hetednapi Adventista Egyház tagja a gyülekezet lelkészét kérje meg, hogy Lelkészi és gyülekezeti ajánlást küldjön a Főiskola Tanulmányi Hivatalának – forma nyomtatvány igényelhető a Tanulmányi Hivataltól.

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

Felvételi eljárási díj: 3.000 Ft

A jelentkezési lap letölthető a Főiskola honlapjáról (www.atf.adventista.hu ), vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 28/547-295; e-mail: atf@adventista.hu).

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

2018. augusztus 23. (csütörtök) de. 10 órától.

 

DR. SZILVÁSI JÓZSEF DR. TONHAIZER TIBOR
rektor s.k. rektor-helyettes s.k.
ATF logo

 AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

a 2018/2019-es tanévre

Teológia (MA) mesterképzés

Intézményi azonosító:

FI63573

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, vagy a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni. A mesterképzés két éves (4 szemeszter).

Nappali tagozat tanítás: hétköznapokon, tömbösített formában

A záróvizsgát tett illetve az egyéb törvényi kívánalmaknak megfelelt hallgatók Teológus (MA) oklevelet kapnak.

Választható specializációk:

 • Adventista tanulmányok,
 • Keresztény művelődéstörténet

Az oklevél megszerzésének előfeltétele egy államilag elismert középfokú (B2) komplex általános nyelvvizsga megléte.

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

 • Egyetemi vagy főiskolai oklevél másolata – feltétel nélkül elfogadható hitéleti képzésben szerzett (lelkész, teológus, hitoktató, hittanár, bibliaoktató) BA vagy felsőoktatási szintű oklevél
 • Önéletrajz
 • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak)

A Hetednapi Adventista Egyház tagja a gyülekezet lelkészét kérje meg, hogy Gyülekezeti ajánlást küldjön a Főiskola Tanulmányi Hivatalának – forma nyomtatvány igényelhető a Tanulmányi Hivataltól.

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Írásbeli felvételi teszt (60 perc): megadott szakirodalom alapján Szóbeli felvételi vizsga: orientációs beszélgetés

Felvételi eljárási díj: 5.000 Ft

A jelentkezési lap letölthető a Főiskola honlapjáról (www.atf.adventista.hu ), vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 28/547-295; e-mail: atf@adventista.hu).

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

2018. augusztus 23. (csütörtök) de. 10 órától.

 

DR. SZILVÁSI JÓZSEF DR. TONHAIZER TIBOR
rektor s.k. rektor-helyettes s.k.
ATF logo

 AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

Családi életre nevelés

szakirányú továbbképzés

2018/2019-es tanév

Intézményi azonosító:

FI63573

Családi életre nevelés szakirányú továbbképzés

 

 1. a szakirányú továbbképzés megnevezése

családi életre nevelés

 1. a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

minősített családi életre nevelő

 1. a szakirányú továbbképzés képzési területe

hitéleti

 1. a felvétel feltételei

–  Felvételi vizsga nincs

–  Az alábbi képzési területeken szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) diploma:

 • agrár képzési terület
 • bölcsészettudományi képzési terület
 • gazdaságtudományok képzési terület
 • informatika képzési terület
 • jogi és igazgatási képzési terület
 • műszaki képzési terület
 • művészet képzési terület
 • nemzetvédelmi és katonai képzési terület
 • orvos és egészségtudományi képzési terület
 • pedagógusképzés
 • sporttudomány képzési terület
 • társadalomtudományi képzési terület
 • természettudomány képzési terület
 1. a képzési idő: két félév
 2. a szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
 3. a képzés célja:

A családi életre nevelés (rövidítése: CSÉN, nemzetközi elnevezése: Family Life Education – FLE) célja, hogy ismereteket közöljön az emberi fejlődésről, magatartásról, a családi élet különböző mozzanatairól és életciklusairól, valamint segítsen kialakítani a családi élethez szükséges személyközi készségeket. Figyelmének középpontjában az emberi kapcsolatok állnak, amelyekben az egyén személyisége fejlődik, amelyekben megtanul döntéseket hozni, amelyben megtanulja az elköteleződést és amelyekben megalapozódik az önmagáról alkotott képe. A CSÉN segítséget nyújt abban, hogy az egyén megtalálja és betöltse a helyét a jelenlegi és a jövőbeni családi kötelékeiben.

A CSÉN tevékenységi köre elsődlegesen a gyermekek felé irányul az óvodai és iskolai oktatásban, valamint más színtereken (hitoktatás, klubfoglalkozás, játszóház, stb.). De tekintettel van a felnőtt lakosságra is azáltal, hogy feléjük is közvetít családi értékeket és a családi élet megélésével kapcsolatos információkat (szülők köre, baba-mama klub, házasságerősítő tréningek, jegyesoktatás, stb.).

 1. a szakdolgozat kreditértéke

6-10 kredit

A levelező tagozatos képzés időtartama két félév.

Konzultációk időpontja: félévenként 10 vasárnap 9:25-15:45-ig.

Konzultációk helyszíne: 2119 Pécel, Ráday u. 12.

A szakirányú továbbképzés indításának feltétele minimálisan 10 fő.

Költségtérítés: 100.000,- Ft/félév

A költségtérítés a tankönyvek árát nem tartalmazza.

Jelentkezési határidő: 2018. július 15.

DR. SZILVÁSI JÓZSEF DR. TONHAIZER TIBOR
rektor s.k. rektor-helyettes s.k.
ATF logo

 AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

Életmód tanácsadó/lelkigondozó

szakirányú továbbképzés

2018/2019-es tanév

Intézményi azonosító:

FI63573

Életmód tanácsadó/lelkigondozó szakirányú továbbképzés

 

 1. a szakirányú továbbképzés megnevezése

életmód tanácsadó/lelkigondozó

 1. a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

életmód tanácsadó/lelkigondozó

 1. a szakirányú továbbképzés képzési területe

hitéleti

 1. a felvétel feltételei

–  Felvételi vizsga nincs

–  Az alábbi képzési területeken szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) diploma:

 • agrár képzési terület
 • bölcsészettudományi képzési terület
 • gazdaságtudományok képzési terület
 • informatika képzési terület
 • jogi és igazgatási képzési terület
 • műszaki képzési terület
 • művészet képzési terület
 • nemzetvédelmi és katonai képzési terület
 • orvos és egészségtudományi képzési terület
 • pedagógusképzés
 • sporttudomány képzési terület
 • társadalomtudományi képzési terület
 • természettudomány képzési terület
 1. a képzési idő: három félév
 2. a szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
 3. a képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek

A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó/lelkigondozók képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozásban, családgondozásban, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani.

A szakirányú továbbképzésben végzettek az egyéni és csoportos foglalkozások vezetésében a szükséges mértékben ismerik:

– a lelkigondozásban szükséges alapvető teológiai ismereteket

– az emberi test felépítését és működését

– az emberi lélek működését

– a közösségi élet építésének és fenntartásának elveit

– az életmód alakításának módozatait.

A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak

– egyéni és csoportos tanácsadásra

– egyéni és csoportos lelkigondozásra

– egészségügyi ismeretterjesztő előadások tartására

– egészségügyi kérdésekkel behatóan foglalkozó csoportok kialakítására és fenntartására.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– empátia

– emlemző és szintetizáló képesség

– probléma felismerő és megoldó képesség

– pontos, alapos, megbízható munkavégzés

– információ rendszerező és feldolgozó képesség

– társadalmi kérdések iránti érdeklődés, szükségletek felismerése.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

önkormányzatok szociális osztályán, családsegítő központokban, ifjúsági irodákban, iskolai és különféle alapítványi szervezetekben, ahol tanácsadás folyik.

 1. a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Általános teológiai ismeretek – 30 kredit

Általános biológiai és egészségügyi ismeretek – 15-20 kredit

Prevenciós és egészségmegőrzésre felkészítő modulok – 15-20 kredit

Gyakorlati ismeretek – 18-22 kredit.

Akik az Adventista Teológiai Főiskola szervezésében indított Bibliai Szabadegyetemen emléklapot kaptak, azok az Ószövetségi és Újszövetségi bibliaismeret előadások látogatása alól felmentést kaphatnak, de vizsgakötelezettségük e tárgyakból is van.

 1. a szakdolgozat kreditértéke

6-10 kredit

A levelező tagozatos képzés időtartama három félév.

Konzultációk időpontja: félévenként 10 vasárnap 9:25-15:45-ig.

Konzultációk helyszíne: 2119 Pécel, Ráday u. 12.

A szakirányú továbbképzés indításának feltétele minimálisan 10 fő.

A képzés életmód tanácsadó/lelkigondozó szakképzettséget tanúsító szakirányú főiskolai oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Költségtérítés:

Első félév: 80.000,- Ft

Második és harmadik félév: 100.000,- Ft/félév

A költségtérítés a tankönyvek árát nem tartalmazza.

Jelentkezési határidő: 2018. július 15.

DR. SZILVÁSI JÓZSEF DR. TONHAIZER TIBOR
rektor s.k. rektor-helyettes s.k.
ATF logo

 AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

Életmód tanácsadó teológus

szakirányú továbbképzés

2018/2019-es tanév

Intézményi azonosító:

FI63573

 

Az Adventista Teológiai Főiskola 2019. februárjában felsőfokú (BA, MA) diplomás hallgatók részére életmód tanácsadó teológus szakirányú továbbképzést indít. Hitéleti képzésben szerzett diploma szükséges az Életmód tanácsadó teológus szakirányú továbbképzésre jelentkezéshez.

A Hetednapi Adventista Egyház gyülekezeti tagjai számára a két egyházterület pályázatot írt ki a képzés támogatására.

Életmód tanácsadó teológus szakirányú továbbképzés

 

 1. a szakirányú továbbképzés megnevezése

életmód tanácsadó teológus

 1. a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

életmód tanácsadó teológus

 1. a szakirányú továbbképzés képzési területe

hitéleti

 1. a felvétel feltételei

     – felvételi vizsga nincs

     – hitéleti képzési területen szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) diploma

 1. a képzési idő

két félév

 1. a szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

 1. a képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek

A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó teológusok képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozásban, családgondozásban, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani.

A szakirányú továbbképzésben végzettek az egyéni és csoportos foglalkozások vezetésében a szükséges mértékben ismerik:

– az emberi test felépítését és működését

– az emberi lélek működését

– a közösségi élet építésének és fenntartásának elveit

– az életmód alakításának módozatait.

A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak

– egyéni és csoportos tanácsadásra

– egyéni és csoportos lelkigondozásra

– egészségügyi ismeretterjesztő előadások tartására

– egészségügyi kérdésekkel behatóan foglalkozó csoportok kialakítására és fenntartására

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– empátia

– elemző és szintetizáló képesség

– probléma felismerő és megoldó képesség

– pontos, alapos, megbízható munkavégzés

– információ rendszerező és feldolgozó képesség

– társadalmi kérdések iránti érdeklődés, szükségletek felismerése.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

önkormányzatok szociális osztályán, családsegítő központokban, ifjúsági irodákban, iskolai és különféle alapítványi szervezetekben, ahol tanácsadás folyik.

 1. a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Általános biológiai és egészségügyi ismeretek – 15-20 kredit

Prevenciós és egészségmegőrzésre felkészítő modulok – 15-20 kredit

Gyakorlati ismeretek – 18-22 kredit

 1. a szakdolgozat kreditértéke

6-10 kredit

A levelező tagozatos képzés időtartama két félév.

Konzultációk időpontja: félévenként 10 vasárnap 9:25-15:25-ig.

Konzultációk helyszíne: 2119 Pécel, Ráday u. 12.

A szakirányú továbbképzés indításának feltétele minimálisan 10 fő.

A képzés életmód tanácsadó teológus szakképzettséget tanúsító szakirányú főiskolai oklevél kiadásával zárul, illetve ezen cím viselésére jogosít.

Költségtérítés: 100.000Ft/félév

A költségtérítés a tankönyvek árát nem tartalmazza.

Jelentkezési határidő: 2018. július 15.

DR. SZILVÁSI JÓZSEF DR. TONHAIZER TIBOR
rektor s.k. rektor-helyettes s.k.