ATF Lelkész

2019/2020. tanévtől az intézményben a lelkészi, hallgatói mentori szolgálatot Dr. Szilvási András látja el.

Dr. Szilvási András
ATF lelkész

A lelkészi szolgálata főként az alábbi négy területre irányul:

  1. a hallgatók lelkigondozása, hallgatói életútjuk mentorálása, tanácsadás
  2. az intézményben közösségi programok szervezése a hallgatók számára
  3. a hallgatók bevonása az egyházi, valamint az intézmény székhelyén lévő gyülekezet(ek) életébe (Levelezős hallgatók esetén a lakhelyükön vagy annak közelében lévő gyülekezeteket jelenti.)
  4. együttműködés az intézmény székhelye környén szolgáló lelkésszel/lelkészekkel, levelezős hallgatók esetében a hallgató lakhelyén szolgálatot teljesítő lelkésszel.

Dr. Szilvási András közel negyven éve végez lelkészi szolgálatot.

Elérhetősége: (Az ETN tanulmányi rendszeren belül)

Fogadóórája az intézményben: Az ETN tanulmányi rendszeren belül megadott időpontokban a Gyakorló Teológiai Tanszéken, vagy az Imaszobában.