Teológus lelkipásztor (BA)

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, vagy a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni. Az alapképzés három éves: nappali vagy levelező formában.

A záróvizsgát tett hallgatók teológus diplomát (BA) kapnak. Ha egy hallgatót a Hetednapi Adventista Egyház lelkészi szolgálatra hív el, akkor további 2 félév alatt lelkészi szakirányú továbbképzésben részesül, amiről oklevelet kap.

A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a BA diploma megszerzése után szakirányú továbbképzésben vegyenek részt az alábbi területeken: családi életre nevelés, életmód-tanácsadó, hitoktató, bibliai vezetéstudomány és bibliai gazdálkodás.

Az oklevél megszerzésének előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte. A követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016-os tanévben tesznek záróvizsgát.

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap közvetlenül az Intézménytől kérhető, amelyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell.

  • Érettségi bizonyítvány másolata

Külföldön szerzett érettségi bizonyítvány esetében a magyar fordítás másolatát is kérjük.

  • Önéletrajz
  • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak)

A Hetednapi Adventista Egyház tagja a gyülekezet lelkészét kérje meg, hogy Lelkészi és gyülekezeti ajánlást küldjön a Főiskola Tanulmányi Hivatalának.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

  • Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából
  • Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

 

Felvételi eljárási díj: 3.000 Ft

A jelentkezési lap az alábbi linkre kattintva letölthető: