Pótfelvételi teológia szakon

ATF logo

 AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

a 2017/2018-es tanévre

Teológia alapszak

Intézményi azonosító:

FI63573

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, vagy a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni. Az alapképzés három éves: nappali vagy levelező formában.

Nappali tagozat tanítás: hétköznapokon Levelező tagozat – tanítás: vasárnaponként és hétfőnként

 

A záróvizsgát tett hallgatók teológus diplomát (BA) kapnak.

A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a BA diploma megszerzése után szakirányú továbbképzésben vegyenek részt az alábbi területeken: családi életre nevelés, életmód-tanácsadó, hitoktató, bibliai vezetéstudomány és bibliai gazdálkodás.

Az oklevél megszerzésének előfeltétele egy államilag elismert középfokú általános nyelvvizsga megléte.

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

  • Érettségi bizonyítvány másolata

A 2016/2017-es tanév végén érettségizők a bizonyítvány kézhezvétele után legkésőbb 2017. július 31-ig küldjék el a másolatot a Tanulmányi Hivatalnak.

Külföldön szerzett érettségi bizonyítvány esetében a hiteles magyar fordítás másolatát is kérjük.

  • Önéletrajz
  • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak)

A Hetednapi Adventista Egyház tagja a gyülekezet lelkészét kérje meg, hogy Lelkészi és gyülekezeti ajánlást küldjön a Főiskola Tanulmányi Hivatalának – forma nyomtatvány igényelhető a Tanulmányi Hivataltól.

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

Felvételi eljárási díj: 3.000 Ft

A jelentkezési lap letölthető a Főiskola honlapjáról (www.atf.adventista.hu ), vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 28/547-295; e-mail: atf@adventista.hu).

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 10.

A pót felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

2017. augusztus 28. (hétfő) de. 10 órától.

 

DR. SZILVÁSI JÓZSEF DR. TONHAIZER TIBOR
rektor s.k. rektor-helyettes s.k.